Handelsvillkor

ALLMÄN INFORMATION

Försäljning från denna hemsida www.signia-shop.se sker av Sivantos A/S (Signia) - Box 8193 - 200 41 Malmö med denna e-postadress: order.se@signia-hearing.com. Vänligen kontakta vår försäljningsadministration hos Sivantos om du upplever problem i samband med din beställning på hemsidan eller annan användning av hemsidan:

  • E-post: order.se@signia-hearing.com
  • Postadress: Sivantos A/S - Box 8193 - 200 41 Malmö


Sivantos A/S, organisationsnummer 5164093469, är en filial til Signia Høreapparater A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge, Danmark, CVR-nr. 20041587. Om det finns delar av villkoren som du inte förstår rekommenderar vi, att du kontaktar försäljningsadministrationen innan du börjar använda hemsidan.

 

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN www.signia-shop.se.


Dessa handelsvillkor ("villkoren") gäller när du beställer eller köper varor på hemsidan.
Handelsvillkoren kan uppdateras när som helst (till exempel för att avspegla förändringar i teknik, vår affärsmodell, vår systemkapacitet eller i relevanta lagar och förordningar) och därför ber vi dig att godkänna villkoren varje gång du handlar hos oss. Alla referenser till "dig", "ditt" eller "din" avser dig som användare av hemsidan. Alla referenser till "vi", "oss" eller "vår" avser Sivantos.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte beställa eller köpa varor på hemsidan.

Du har rätt att säga upp detta avtal utan skäl inom 14 dagar efter det att du eller någon av dig angiven tredje part, annan än transportföretaget, får varorna i fysisk besittning.
Läs mer under "ÅNGERRÄTT".

Konsumentköplagens felregler gäller för ditt köp, vilket innebär att du har vissa lagstadgade garantier för varans avtalsmässighet. Läs mer under "BRISTFÄLLIGA VAROR OCH FELAKTIGA VAROR".

 

Beställning

Onlinebutiken är öppen 24 timmar om dygnet men den kan vara stängd för underhållsarbeten. Vi försöker genomföra sådana underhållsarbeten under nattetid så långt det går.

En beställning som kommer in under veckoslut eller helgdagar kommer att behandlas följande vardag.

Du ska vara minst 18 år gammal för att köpa varor på hemsidan. Om du är under 18 år måste du ha en särskild rättslig grund för att ingå avtal med oss.

Vi kan bara genomföra din order om leveransadressen är en adress i Sverige.

Genom att skicka in en beställning på hemsidan ger du ett anbud om att köpa varan som du har valt, enligt de villkor som framgår av villkoren. Vi kan fritt välja att acceptera eller avslå ditt anbud om köp av varan. Vi kommer på förhand att informera dig om ett sådant avslag eller annullering samt göra vårt bästa för att lösa situationen på ett tillfredsställande sätt. Vid avslag återbetalar vi
mottagen betalning utan avgifter eller andra kostnader för dig.

Bland annat förbehåller vi oss rätten att avslå alla anbud om köp i någon av följande situationer, utan att vara ansvariga för ersättning eller andra kostnader:

  • Din betalningsinformation är inte korrekt eller kan inte verifieras
  • Den angivna leveransadressen och/eller betalningsadressen är inte korrekt eller kan inte verifieras
  • Din beställning har skickats in i syfte att begå bedrägeri osv. eller i samband med ett brott eller annan olaglig verksamhet
  • Det uppstår ett oavsiktligt fel på hemsidan, till exempel ett betalningsfel eller liknande
  • Vi har anledning att tro att du är under 18 år

 

Vid vilken tidpunkt i beställningsprocessen blir din order bindande?

Ditt anbud blir bindande när du klickar på "Godkänn beställning" och kvittot visas på din skärm.

Kvittot som du mottar är en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit ditt anbud. Var uppmärksam på att bekräftelsen inte innebär att vi har accepterat ditt anbud. Vi förbehåller oss rätten att avslå ditt anbud, även om du har mottagit en automatisk bekräftelse (se ovan).

Vänligen kontakta vår försäljningsadministration om du gjorde fel när du genomförde beställningen. De är redo att hjälpa dig. Innan du skickar in beställningen har du möjlighet att ändra informationen du har angett, inbegripet leverans-, fakturerings- och betalningsinformation. Du har också möjlighet
att byta varor eller ta bort varor från din varukorg.

Om vi accepterar ditt anbud kommer du att få ett e-postmeddelande från oss där vi bekräftar att vi har accepterat din beställning (orderbekräftelse). Avtalet mellan oss ingås vid den tidspunkt när orderbekräftelsen mottas.

Efter att avtalet har ingåtts gäller reglerna om ångerrätt. Läs mer under "Ångerrätt".

 

Avtalets språk

Avtalet kan bara ingås på svenska.

Tillgång till avtalet

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en bekräftelse på avtalets innehåll samt en kopia av dessa villkor. Vi sparar avtal som har ingåtts, däribland ditt anbud och din orderbekräftelse under en viss tid, och vi rekommenderar att du också sparar dessa handlingar då de i efterhand inte nödvändigtvis är tillgängliga på hemsidan. Du kan kontakta vår försäljningsadministration för att höra mer om leveransen av din beställning.

Åtgärder mot bedrägeri

För att kunna skydda dig och våra andra kunder mot bedrägeri samt upprätthålla en hög säkerhetsnivå för onlineköp kan vi genomföra verifikationskontroller. En verifikationskontroll kan omfatta de uppgifter du skickar när du skickar ditt anbud, däribland din adress och betalningsinformation samt en undersökning av ditt anbud.

 

BETALNING

Ditt kort måste vara öppet för köp utomlands då butiken administreras från Danmark.
Efter erlagd betalning kommer du att få ett e-brev med order/fakturabekräftelse.

 

PRISER OCH LEVERANS

Alla angivna priser för varor, leveranskostnader och andra kostnader är inklusive skatter, moms och
avgifter.
För ett samlat köp under 200,00 kr åläggs en expeditionsavgift på 50,00 kr.

Valuta

Priserna på hemsidan anges i svenska kronor och kan endast betalas i svenska kronor.

Leverans

Vi levererar endast till en adress i Sverige.

Leveransvillkor

Varorna levereras till leveransadressen som anges vid beställningen. Vi levererar bara till privata adresser – inte till postboxar.

Din vara kommer att levereras under en veckodag (måndag till fredag). Tidpunkten för leveransen beror på transportföretaget.

Vanligtvis anlitar vi PostNord för att leverera dina varor.

Separata leveranser

Om din beställning består av flera varor förbehåller vi oss rätten att leverera separata leveranser. Separata leveranser kan vara nödvändiga om vissa varor är försenade eller inte finns på lager vid beställningstidpunkten. Du kommer att informeras om din beställning kommer att levereras med separata leveranser. Du kommer inte att debiteras för extrakostnader i händelse av separata leveranser.

Vänligen observera att du bär risken för varan efter leveransen. Du bör vägra att motta varan om förpackningen verkar vara skadad. Läs mer under "BRISTFÄLLIGA VAROR OCH FELAKTIGA VAROR" om du vill anföra klagomål om eventuella felaktiga och bristfälliga varor.

 

ÅNGERRÄTT (GÄLLER ENDAST KONSUMENTER)

Du har rätt att säga upp detta avtal utan skäl inom 14 dagar.

Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag när du eller någon av dig angiven tredje part, annan än transportföretaget, får varorna i fysisk besittning.

Vid enskilda leveranser av flera olika varor som du har beställt med en enskild order (dvs. separata leveranser) löper ångerrätten ut 14 dagar efter den dag när du eller någon av dig angiven tredje part, annan än transportföretaget, får den sista varan i fysisk besittning.

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har levererat fel. Alla returer måste först godkännas av vår kundtjänst innan du returnerar något. Kontakta Sivantos A/S på telefon 08-400 223 91 eller via e-post order.se@signia-hearing.com för att få korrekt returadress.

Ångerrätten kommer att observeras om du meddelar oss om att du vill utnyttja den innan den löper ut.


Ångerrättens påföljder

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi alla betalningar som vi har mottagit från dig, inbegripet leveranskostnaderna (dock inte extrakostnader i samband med ditt eget val av en annan leveransform än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det datum vi erhåller meddelande om ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi utför en sådan återbetalning med användning av samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Du kommer inte att under några omständigheter debiteras för några avgifter till följd av återbetalningen.

Vi kan dock hålla inne återbetalningen tills vi mottar varorna som återlämnas eller tills du har gett oss dokumentation som visar att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som infaller först.

Du står för de direkta utgifterna i samband med återlämnandet av varorna.

Du ska återlämna varorna eller skicka tillbaka dem till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det datum när du informerar oss om att du ska utnyttja avtalets ångerrätt. Ångerrätten observeras om du återlämnar varorna innan de 14 dagarna har löpt ut.

Vi rekommenderar att du sparar postkvittot som ett bevis på att du har överlämnat paketet till posten/transportören.

Du är bara ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna som beror på annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och hur de fungerar.

 

BRISTFÄLLIGA VAROR OCH FELAKTIGA VAROR

Vi ber dig att kontakta vår kundtjänst om varan vi har levererat till dig är bristfällig eller felaktig. Om du kan konstatera att varan är bristfällig redan när transportören kommer med leveransen bör du neka till att motta varan. I händelse av en bristfällig vara eller felaktig vara kan du välja mellan följande valmöjligheter:

  • Återlämna varan och få tillbaka inköpspriset och alla leveranskostnader efter att vår kundtjänst har behandlat varorna som återlämnas, eller
  • Behålla varan och få en proportionell nedsättning av inköpspriset.

Du måste informera oss om brister eller felaktiga levererade varor senast två månader efter det att du uppmärksammar en brist eller felleverans.

När du kontaktar vår försäljningsadministration ska du ange beställningsnumret och eventuellt artikelnummer samt beskriva vad som är fel med varan osv.

Du är inte ansvarig för kostnader i samband med återlämnandet av bristfälliga varor eller felaktiga varor. Vi återbetalar naturligtvis inköpspriset och de ursprungliga leveranskostnaderna när vi har mottagit varan. Om du vill att vi levererar en motsvarande vara till dig återbetalar vi inte dina ursprungliga leveranskostnader.

 

Reklamationsrätt

Det ges tre års reklamationsrätt i enlighet med Konsumentköplagen. Detta gäller för defekter i material och / eller utförande. Påståendet gäller inte defekter eller skador som begåtts av felaktig användning av produkten.

 

ANDRA VILLKOR

Uppdatering av hemsidan

Vi gör vårt bästa för att uppdatera hemsidan och säkerställa att priser, erbjudanden, beskrivningar och annan information om varorna är korrekt. Stavfel, felaktiga priser, erbjudanden och beskrivningar och annan information kan dock uppstå. Ibland upptäcker vi att fel pris har angetts för en vara. Om vi upptäcker att en vara som du har beställt har fel pris på hemsidan kommer vi att meddela dig så snabbt som möjligt. I sådana fall kommer vi att informera dig om det korrekta
priset för varan och ge dig möjlighet att köpa varan till det korrekta priset. Om vi inte kan kontakta dig kommer vi att utnyttja vår rätt att inte acceptera ditt anbud.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för förseningar eller underlåtenheter att följa våra förpliktelser enligt villkoren om förseningen eller underlåtenheten beror på händelser bortom vår rimliga kontroll.

Avtalets fullständighet

Dessa villkor utgör fullständiga villkor för avtalet mellan oss.

Återkallande

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor måste förklaras ogiltiga helt eller delvis ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla.

Överlåtelse

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig till en tredje part. Överlåtelsen förutsätter naturligtvis att standarden för servicen som du får av oss inte försämras. Vi kommer att informera dig om eventuella överlåtelser. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till en sådan eventuell framtida överlåtelse. Samtidigt accepterar du att dina rättigheter endast kan göras gällande mot berörd tredje part från tidpunkten då vi meddelar dig om en överlåtelse.

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Vänligen läs vår integritetspolicy på vår hemsida som förklarar hur vi använder personuppgifterna som du ger oss i samband med beställningsförfarandet och din användning av hemsidan i allmänhet.

Klagomål

Du har rätt att anföra klagomål till Allmänna reklamationsnämnden om du är missnöjd med varan som du har köpt och om du inte kan enas med vår kundtjänst om en rimlig lösning för tvisten. Följ länken nedan för att anföra ett klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) online: http://www.arn.se

Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla avtal som ingås mellan oss enligt användning av dessa villkor regleras av dansk lag. Alla tvister som uppstår i samband med våra avtal, däribland om avtals förekomst och giltighet, ska hänskjutas till behörig domstol i Danmark.

Handelsvillkor upprättade av
Sivantos A/S - Box 8193 - 200 41 Malmö
Telefon 08 122 022 37
Organisationsnummer 5164093469

Handelsvillkor Sivantos A/S *

Juli 2023